Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strona 34 - Co to jest Pismo Święte

Pytanie:

Co to jest Pismo Święte - hebrajska Biblia?

Odpowiedź:

Pismo Święte - hebrajska Biblia składa się z 24 ksiąg:

5 ksiąg prorokaMojżesza - Tora:

 

Księga Rodzaju - Bereszit

Księga Wyjścia - Szemot

Księga Kapłańska - Wajikra

Księga Liczb - Bemidbar

Księga Powtórzonego Prawa - Dwarim


8 ksiąg proroków- Newiim
:

 

Księga Jozuego

Księga Sędziów

Dwie księgi Samuela

Dwie księgi Królów

Księga Izajasza

Księga Jeremiasza

Księga Ezechiela

Księga dwunastu mniejszych proroków (Ozeasza, Joela, Amosa, Abdiasza, Jonasza, Micheasza, Nahuma, Habakuka, Sofoniasza, Aggeusza, Zachariasza, Malachiasza)


11 ksiąg Pisma - Ketuwim:

 

Księga Psalmów

Księga Przysłów

Księga Hioba

Pieśń nad pieśniami

Księga Rut

Lamentacje Jeremiasza

Księga Koheleta

Księga Estery

Księga Daniela

Księgi Ezdrasza i Nehemiasza

Dwie księgi Kronik