Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strona 21 - Karaimske zwyczaje i obrzędy

Nie jest możliwe mianować człowieka na karaimskiego duchownego, który ma מוּם múm - wady fizycznej.
 
Nie jest możliwe wychodzić za mąż lub ożenić się z osobą, która podąża inną religią.

Rozwód jest dopuszczalny tylko w przypadku: 1) mąż i żona zgadzają się na rozwód 2) jest dla rozwód praworządny powód lub 3) jeżeli jest niemożliwe pokojowe współistnienie między mężem i żoną.

Jeśli karaim przysięga musi mieć przykryta głowe i musi mieć palec wskazujący skierowany w górę.
To jest symbolem wiary w jednego Boga.
Przysięga musi być wypowiedziana wyraźnie, głośno i wyraźnie.
Jeśli karaim przysięga w kenasie musi przyjść przed Sefer Tora i powiedzieć wyraźnie, głośno i wyraźnie słowa przysięgi, potem całuje Sefer Tora.
Każdy karaim musi wiedzieć że fałszywa przysięga przed sądem lub w kenasie zasługuje na surowa i bezkompromisowe kara.
 
Dla karaimów jest zakazany uboj zwierząt i ptaków z defektem, w ciąży lub chorych, tak samo jak jest zakazane jedzenie mięsa (czystych) zwierząt i ptaków z defektem, w ciąży lub chorych.

Rytualnie czyste zwierzęta i ptaki jest dopuszczalne ubijać tylko podcięciem gardła, inne sposoby uboju są dla karaimów zakazane.