Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strona 20 - Zasady czytania Sefer Tory i zasady czytania haftar w czasie świąt

Podczas Jom Terua czytamy:

od 3M 19:1 do 3M 21:6

Jak haftare czytamy od Joel 2:1 do Joel 3:5

Według tradycji egipskiej czyta się od 3M 19:1 do 3M 20:27 i jako haftare czyta się od Joel 2:14 do Joel 4:21


Podczas pierwszego dnia Sukot czytamy:

od 3M 22:26 do 3M 23:44

Jak haftare czytamy od Zachariasz 14:1 do Zachariasz 14:21


Podczas pierwszego dnia Paschy czytamy:

od 2M 12:14 do 2M 13:11

Jak haftare czytamy od 2 Królów 23:21 do 2 Królów 23:28

 

Podczas ósmego dnia święta Chag ha-Macot czytamy:


od 2M 13:17 do
2M 15:27

Jak haftare czytamy od Sędziów 5:1 do Sędziów 5:31


O Szawuot czytamy:

od 2M 19:1 do 2M 20:26

Jak haftare czytamy od Habakuk 3:1 do
Habakuk  3:19