Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strona 1 - Co to jest religia, Tora, modlitwa, ...

 

Pytanie: Co to jest religia?

Odpowiedź: Religia to: wiara w Boga, przestrzeganie Prawa, wykonanie modlitw, przestrzeganie świąt itp.

Pytanie: Która religię wyznajemy my karaimi?
 
Odpowiedź: My karaimi wyznajemy religię napisaną w Torze przez Mojżesza na polecenie Boga.

Pytanie: Czym jest Tora?

Odpowiedź: Torą nazywa się pięć ksiąg Mojżesza.

Pytanie: Co opisuje Tora?

Odpowiedź: Tora opisuje nadanie Dziesięciu Przykazań na Górze Synaj i oświecenie ludu Izraela światłem wiary prawdy i prawami ludzkiego współistnienia

Pytanie: Co nazywamy modlitwą?

Odpowiedź: Modlitwa nazywamy przejawy naszych wewnętrznych uczuć przed Stwórcą.

Pytanie: W jaki sposób przejawiają się nasze wewnętrzne uczucia przed Bogiem?
 
Odpowiedź: Nasze wewnętrzne uczucia ujawniają się:
1) przez chwałę Boga
2) przez dziękowanie Bogu za nasze życia
3) przez proszenie o przebaczenie naszych grzechów
4) przez pokutę za nasze popełnione niesprawiedliwe czyny
5) przez proszenie Boga o to czego potrzebujemy
6) przez wyrażanie radości
7) przez żal.
 
Pytanie: Kto lub co sprawia, że człowiek modli się do Boga?
 
Odpowiedź: To jest wieczna Boska Duchowość, któraznajduje się w człowieku i która zmusza go do wystąpienia z modlitwą przed Stwórce.
 
Pytanie: W jaki sposób należy zrobić modlitwę i w jakim czasie?
 
Odpowiedź: Modlitwa musi być zrobiona pobożnie, w głębokim szacunku i szczere, jak jest napisane:
 
Wieczny jest bliski wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchuje, i ratuje ich. (Ps 145:18:19)
 
Nasi nauczyciele wiary ustanowili czas modlitwy rano i wieczorem.
 
Pytanie: Czy trzeba mieć kenase dla służby Bogu?

Odpowiedź: Tak! W Drugiej księdze Mojżesza jest napisane: I uczynią mi świątynię, abym mieszkał w pośrodku ich. (Szemot/ 2M 25:8), i na podstawie tego przykazania trzeba mieć świątynię - kenase.


Ponieważ
wcześniejszy Dom Boży był bardzo piękny i bogato zdobiony, również my musimy starać się dbać o to, żeby kenasa była, jeśli jest to możliwe, wystawna i przepiękna, a ponieważ w kenasie mieszka Opatrzność Boża, to jest naszym obowiązkiem mieć kenasę w głębokiem i poświęconym szacunku.
W kenasie odbywa się wspólna służba Bogu i ma pozytywny wpływ na duszy ludzi, któzy modlą się, z tego powodu jest ważne uczestniczyć w służbie Bogu możliwie jak najczęściej.
 
Pytanie: Dlaczego my karaimi zwracamy podczas naszych modlitw nasze twarze do kierunku (południowo)-wschodnim?

Odpowiedź: W modlitwie króla Salomona jest napisane: A tak nawrócili by się do Ciebie z całego serca swego, i z całej duszy swej, w ziemi nieprzyjaciół swoich, którzy ich pojmali, a modlili by się do Ciebie, obróciwszy się ku ziemi swej, którąś dał ojcom ich, ku miastu, któreś obrał, i ku domowi, którym zbudował Imieniowi Twemu. (1 Krl 8:48).
Na podstawie tego wersetu biblijnego nasi nauczyciele wiary ustalili zeby podczas modlitwy nasze twarze zwracać w kierunku Ziemi Świętej, czyli do kierunku (południowo)-wschodniego.
Określić kierunek modlitwy w kenasie pomaga Hechal (היכל), w którym jest umieszczona Sefer Tora.
Przestrzeń w pobliżu południowo-wschodniej ściany przed Hechalem jest przypisana do chazana, który prowadzi wspólne modlitwy.

Nasi nauczyciele wiary ustalili, że podczas wchodzenia do
kenasy mówimy:

A ja w Twoim wielkiem miłosierdzii, o Panie, wchodzę do Twoiego domu, kłaniam się w głębokim szacunku do Ciebe w Twoim przybytku, o Panie, wysłuchaj mojej modlitwy i zaakceptuj moją modlitwę.
 

sefer_torah_anan_ben_david_synagogue.jpg