Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strona 30 - Dlaczego my karaimi nie wierzymy w Talmud

 

Pytanie:
 
Dlaczego my karaimi nie wierzymy w Talmud?
 
Odpowiedź:
 
My karaimi nie wierzymy, że Bóg dał Mojżeszowi tzw. ustną Tore.
My karaimi nie wierzymy, że Mojżesz uzyskał oprócz pisemnej Tory niejaka ustną tradycje lub innego ustnego nauczania.

Prorok Mojżesz wielokrotnie podkreśla, że musi być przestrzegane napisane Prawo.
 
Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy Wiecznego, Boga waszego, które na was nakładam. (5M 4:2)
 
Jeśli nie będziesz wypełniał wszystkich słów tego Prawa - zapisanych w tej księdze - bojąc się chwalebnego i straszliwego tego Imienia: Wiecznego, Boga swego. (5M 28:58)
 
Gdy Mojżesz zakończył całkowicie pisanie tego Prawa w księdze. (5M 31:24)
 
Następnie gdy Mojżesz napisał Prawo (Torę), dał go do kapłaną i nakazał starszym Izraela:
 
W czasie święta Namiotów, gdy cały Izrael się zgromadzi, by oglądać oblicze Wiecznego, Boga twego, na miejscu, które On sobie obierze, będziesz czytał to Prawo do uszu całego Izraela. (5M 31:10-11)
 
Tych wszystkich rzeczy, przeze mnie nakazanych, pilnie będziesz przestrzegał, by je wykonać: niczego nie dodasz i niczego nie ujmiesz. (Dt 13:1)
 
Pamiętajcie o Prawie mego sługi, Mojżesza, któremu na Horebie poruczyłem ustawy i zarządzenia dla całego Izraela. (Mal 3:22)
 
Wyżej wymienione wersety jasno udowodnią, że Tora napisana przez proroka Mojżesza na polecenie Boga jest tylko jedno niepodzielne święte Prawo i wiara, którą my karaimi wyznajemy.