Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strona 16 - Chodesz - miesiąc

 

Według karaimskiej nauki początek miesiąca Rosz Chodesz jest określony na podstawie widoczności Księżyca na niebie, to znaczy kiedy jest Nów pierwszy raz widoczny gołym okiem (bez urządzeń optycznych).
 
Podczas istnienia Namiotu Spotkań a później Świątyni, Izraelici przyniósili w czasie nowiu ofiary Bogu, dla nich był Nów jako święto.
 
Z tego powodu także my dodajemy w czasie Nowiu do wspólnych modlitw i specjalne modlitwy do Nowiu.
 
Rok ma dwanaście miesięcy, w roku przestępnym jest dodany 13 miesiąc (13 miesiąc jest dodany jeśli jęczmień w stadium dojrzewania awiw nie był znalezion w Ziemi Świętej podczas dwunastego miesiąca).
 
W Torze nie są miesiące nazywane specjalnymi nazwami, ale są nazwane według numerycznego porządku od początku roku, pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, czwarty miesiąc, piąty miesiąc, szósty miesiąc, siódmy miesiąc, ósmy miesiąc, dziewiąty miesiąc, dziesiąty miesiąc, jedenasty miesiąc, dwunastymiesiąc i trzynasty miesiąc.
 
Babilońskie nazwy miesięcy, zaczeły być używane w czasach Ezdrasza.
 
* Według Tory jest początkem roku miesiąc Awiw, podczas którego Lud Izraela opuścił Egipt.
 
Miesiące z 29 dniami nazywamy jako skrócone, miesiące z 30 dniami nazywamy jako kompletne.