Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strona 33 - Dlaczego nasi przodkowie byli nazywani jako Bnej Mikra i co oznacza słowo karaim

 

Pytanie:

Dlaczego nasi przodkowie
nazywani byli jako Bnej Mikra lub Baalej Mikra, i co te słowa oznaczają?
 
Odpowiedź:
 
Słowo Bnej oznaczaSynowie, słowo Mikra oznacza Nauczanie Mojżeszowe, lub coś, co jestczytane, lub także Pismo Święte.
WyrażeniemBnej Mikra i Baalej Mikra nazwiemy zwolenników Nauczania Mojżeszowego, to z powodu, że nasi przodkowie wyznawali tylko wiarę zawartą i opisaną w Piśmie Świętym, które nazywamy jako Mikra.
 
Pytanie:
 
Co oznacza słowo karaim, kiedy nasi przodkowie Bnej Mikra zaczęli nazywać się jako karaimi?
 
Odpowiedź:
 
W czasie, gdy w Azji Mniejszej i na Bliskim Wschodzie rządziliArabowie, i kiedy był w tym terytoriu arabski język głównym językiem, Bnej Mikra zaczeli byc nazwani arabskim słowem karaijn (liczba mnoga) / karaija (liczba pojedyncza).
To arabskie słowo zostało stopniowo podstawione hebrajskim słowem karaim (liczba mnoga) / karai(liczba pojedyncza).
Zarówno w arabskim i hebrajskim to wyrażenia znaczy czytający, lub również osoby które wyznawają tylko Nauczanie Mojżeszowe - pisemną Torę lub ściślej Pismo Święte - hebrajską Biblię.
Zgodnie z naszą tradycją nasi przodkowie Bnej Mikra zaczeli sienazywać jako karaimi zgrubsza w 10 wieku, to oznacza w czasie gdy karaimi z Ziemi Świętej, pojawili się na Krymie.
 
Pytanie:
 
Dlaczego karaimi sa także nazywani jako bibliści?
 
Odpowiedź:
Karaimi są nazywane jako bibliści, ponieważ uczą siętylko z hebrajskiej Bibli, i nie uznają żadne religijne zasady, które nie są oparte na Biblii hebrajskiej.